NAAR VERKEERSBORD TYPE: A / B / C / D / E / F / G / H / J / K / L / R / X / O
Verkeersborden in Nederland zijn opgedeeld in verschillende typen, kies een type om de verkeersborden in die categorie te zien inclusief plaatje en uitgebreide beschrijving!A-Borden (snelheid) : Deze borden geven aan hoe hard je mag rijden.

B-Borden (voorrang) : Deze borden geven aan of je voorrang hebt, of voorrang moet verlenen.

C-Borden (geslotenverklaring) : Deze borden geven aan of je een weg in mag rijden of niet.

D-Borden (rijrichting) : Deze borden geven aan in welke richting je moet rijden.


E-Borden (parkeren en stilstaan) : Deze borden geven aan of je mag parkeren of stilstaan.

F-Borden (overige geboden en verboden) : Deze borden geven aan wat je niet of wel mag.

G-Borden (verkeersregels) : Deze borden geven een bepaald soort weg aan.

H-Borden (bebouwde kom) : Deze borden geven de bebouwde kom van een stad of dorp aan.

J-Borden (waarschuwing) : Deze borden waarschuwen voor iets.

K-Borden (bewegwijzering) : Deze borden geven aan naar welke stad of dorp de weg gaat.

L-Borden (informatie) : Deze borden geven informatie over iets.


R-Borden (rijstrooksignalering) : Deze borden geven aan of je op deze rijstrook mag rijden.

X-Borden (diverse aanduidingen en bebakeningen) : Deze borden geven verschillende situaties aan.

O-Borden (onderborden) : Deze borden geven informatie over het bord dat er boven hangt.


--- Door JDx.nl ---

Merkschoenen >>