NAAR VERKEERSBORD TYPE: A / B / C / D / E / F / G / H / J / K / L / R / X / O
VERKEERSBORDEN met betrekking tot VERKEERSREGELSAutosnelweg, begin autosnelweg.
Einde autosnelweg.
Autoweg, begin autoweg.
Einde autoweg.
Erf, begin woonerf.
Einde erf.
Voetpad, alleen bestemd voor voetgangers.
Einde voetpad.
Ruiterpad, alleen bestemd voor ruiters te paard.
Einde ruiterpad.
Verplicht fietspad, verplicht pad voor fietsers.
Einde verplicht fietspad.
Verplicht (brom-) fietspad, verplicht pad voor fietsers en bromfietsers.
Einde verplicht (brom-) fietspad.
Onverplicht fietspad, je mag hier alleen fietsen (het hoeft niet).
Einde onverplicht fietspad.