NAAR VERKEERSBORD TYPE: A / B / C / D / E / F / G / H / J / K / L / R / X / O
VERKEERSBORDEN met betrekking tot PARKEREN en STILSTAANParkeerverbod.
Verboden stil te staan.
Verboden (brom-) fietsen te plaatsen, je mag hier je (brom-) fiets niet neerzetten.
Parkeerplaatsen.
Taxistandplaats, hier mogen alleen taxi's parkeren.
Invalidenparkeerplaats, hier mogen alleen invaliden parkeren.
Laden en lossen, hier mag alleen geladen of gelost worden.
Parkeerplaatsen voor een bepaalde categorie, hier mag alleen geparkeerd worden door voertuigen die aangegeven zijn op het bord, in dit geval dus alleen auto's.
Parkeerplaatsen voor een bepaalde categorie, hier mag alleen geparkeerd worden door voertuigen die aangegeven zijn op het bord, in dit geval dus alleen vrachtwagens en bussen.
Parkeerplaatsen, je mag hier alleen gedeeltelijk op de stoep parkeren.
Parkeerplaatsen voor vergunninghouders, hier mag je alleen parkeren als je een vergunning hebt.
Parkeerplaatsen voor bepaalde tijd, je mag hier maximaal (in dit geval) 2 uur parkeren.
Begin zone: verboden voor vrachtwagens, binnen dit gebied mogen vrachtwagens niet komen.
Begin zone: verboden te parkeren, binnen dit gebied mag je niet parkeren, in dit geval niet tussen 8.00 uur en 18.00 uur.
Begin zone: parkeerplaatsen voor vergunningshouders, binnen dit gebied mag je alleen parkeren als je een vergunning hebt.
Begin voetgangers-zone, binnen dit gebied mogen alleen voetgangers komen.
Einde parkeerplaatsen voor bepaalde tijd.
Parkeerplaatsen voor openbaarvervoerreizigers.
Parkeerplaatsen voor carpoolers.